Denklicht: Pleidooi voor filosofisch onderwijs

In het boek Denklicht: Pleidooi voor filosofisch onderwijs pleit Don Kwast voor filosofie als vak in het secundair onderwijs.


Iedereen die kan leren lezen, schrijven en rekenen, kan ook leren denken. Toch wordt het vak filosofie lang niet op alle scholen in het secundair onderwijs gegeven. Daar waar het wel aangeboden wordt, is het meestal een keuzevak in de marge. Kritisch denken wordt terecht van groot belang geacht als vaardigheid voor de mens van de 21e eeuw. Maar wat is kritisch denken en kan men dat leren zonder het vak filosofie?


In Denklicht: Pleidooi voor filosofisch onderwijs (Leusden: ISVW Uitgevers, 2018) staat Don Kwast stil bij de vraag wat de eigenlijke zin is van opvoeding en onderwijs. Hij toont aan dat het onderwijs zijn doelstellingen alleen kan realiseren door het vak filosofie in de vaste kern van het curriculum op te nemen.

Don Kwast is in 1991 afgestudeerd in de wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden. Hij werkt al jaren als leraar filosofie in het middelbaar onderwijs in Nederland. Hij heeft diverse publicaties in tijdschriften en bundels geschreven over filosofieonderwijs en is betrokken bij het promoten en de ondersteuning van het vak filosofie in het middelbaar onderwijs.