Lid worden van VEFO

Wilt u bijdragen aan degelijk en eigentijds filosofieonderwijs in Vlaanderen en onderschrijft u de doelstelling van VEFO? Voor €10 per jaar bent u al lid van het Vlaams Netwerk voor Eigentijds Filosofieonderwijs (VEFO).

Voor wie is het lidmaatschap?
Ieder die zich schriftelijk akkoord verklaart met het doel van de vereniging kan lid worden van VEFO. Het doel van de vereniging luidt als volgt:

“De Vereniging stelt zich tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, het ijveren voor en realiseren van degelijk en eigentijds filosofieonderwijs in Vlaanderen. Degelijk en eigentijds filosofieonderwijs is ongebonden, wijd verspreid, maatschappelijk relevant, didactisch toegankelijk, legt de klemtoon op vaardigheden en attitudes, heeft uitdrukkelijk oog voor de inzet van de verworven competenties in de andere vakken, en wordt gegeven door hiertoe opgeleide leerkrachten.”

Hoeveel kost een lidmaatschap?
Het reguliere lidgeld bedraagt € 10 per jaar voor individuele leden.
Studenten kunnen lid worden voor € 5.
Voor €250 wordt u erelid.

Hoe word ik lid?
U wordt lid voor een jaar als u het onderstaande formulier invult en het lidgeld overmaakt naar BE97 0014 0917 2449.

Welke voordelen zijn er verbonden aan het VEFO-lidmaatschap?
In ruil voor uw lidmaatschap:

  • IJveren wij voor een eerlijke kans voor filosofieonderwijs
  • Organiseren wij jaarlijks een studiedag (€ 5 korting voor VEFO-leden)
  • Bouwen wij deze website verder uit
  • Organiseren wij intervisies tussen filosofieleraren
  • Organiseren wij ad-hocevenementen exclusief voor VEFO-leden, vb. een gratis workshop socratisch gesprek
  • Kunnen wij werk maken van verdere initiatieven zoals een didactisch totaalconcept voor filosoferen en filosofie in het Vlaamse onderwijs, een nieuwsbrief, korting op filosofietijdschriften, een ‘filosofenvacaturemarkt’, …