Bestuur en statuten

Op deze pagina vindt u naast de statuten van VEFO vzw een overzicht van de huidige leden van het bestuur en de algemene vergadering en een overzicht van de VEFO-werkgroepen.

Bestuur

Covoorzitters

 • Jelle De Schrijver (UAntwerpen, School of Education)
 • Griet Galle (KU Leuven, Hoger Instituut voor Wijsbegeerte)

Secretaris

 • Emma Moormann (UAntwerpen, Vakgroep wijsbegeerte)

Penningmeester

 • Michiel Bellon (Denk-kracht en leraar NT2 in het volwassenonderwijs)
 • Niels Van Hoof (Karel de Grote Hogeschool, Stedelijk Onderwijs Antwerpen)

Andere bestuursleden

 • Bas Matthynssens (UGent, Vakgroep wijsbegeerte)

Algemene vergadering

De leden van de huidige algemene vergadering zijn: 

 • Michiel Bellon (Denk-kracht en volwassenonderwijs)
 • Luc Braeckmans (UAntwerpen, Vakgroep wijsbegeerte)
 • Eef Cornelissen (Odisee Brussel)
 • Goedele De Swaef (Atheneum Wispelberg)
 • Jelle De Schrijver (UAntwerpen, School of Education)
 • Griet Galle (KU Leuven, Hoger Instituut voor Wijsbegeerte)
 • Wolter Hartog (Kobos en KU Leuven, Hoger Instituut voor Wijsbegeerte)
 • Jonathan Lambaerts (Thomas More Geel)
 • Bas Matthynssens (UGent, Vakgroep wijsbegeerte)
 • Emma Moormann (UAntwerpen, Vakgroep wijsbegeerte)
 • Herman Lodewyckx (oud-voorzitter Association internationale des professeurs de philosophie)
 • Willy Poppelmonde (oud-voorzitter VEFO, opleider filosofisch gesprek en lerarenopleider Erasmus Hogeschool Brussel)
 • Veerle Provoost (UGent, Vakgroep wijsbegeerte)
 • Jean-Paul Van Bendegem (Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep wijsbegeerte en moraalwetenschappen)
 • Jorn van der Straeten (Sint-Ritacollege)
 • Niels Van Hoof (Karel de Grote Hogeschool, Stedelijk Onderwijs Antwerpen)
 • Kristof Van Rossem (KU Leuven, Educatieve master maatschappijwetenschappen; Het socratisch gesprek)
 • Nynke van Uffelen (TU Delft)
 • Peter Visser (UAntwerpen, Vakgroep wijsbegeerte)

Werkgroepen

 • Werkgroep communicatie – voorzitter: Emma Moormann
 • Werkgroep evenementen – voorzitter: Michiel Bellon
 • Werkgroep basisonderwijs – voorzitters: Jelle De Schrijver en Peter Visser
 • Werkgroep secundair onderwijs – voorzitter: Griet Galle
 • Werkgroep hoger onderwijs – voorzitters: Eef Cornelissen en Willy Poppelmonde
 

Statuten

In 2006 werd de vzw VEFO opgericht (als voortzetting van de feitelijke vereniging VEFO).

Artikel 3 in de statuten luidt als volgt:

De Vereniging stelt zich tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, filosofieonderwijs in Vlaanderen te realiseren. De interne richtinggevende basistekst is de tekst van de Resolutie van het Vlaamse Parlement van 19 december 2002, stuk 1138 (2001-2002 nr 3) betreffende het aanbieden van degelijk filosofieonderwijs voor iedereen. Deze tekst kan verder worden uitgewerkt door de Raad van Bestuur.

De Algemene Vergadering van VEFO vzw bestaat uit de vaste leden. Ieder die de doelstellingen van VEFO onderschrijft, kan sympathiserend lid worden van de vereniging.