Cover Wat Had Je Gedacht

Wat had je gedacht? Leidraad voor filosoferen met jongeren

HomeLesmateriaalVEFO-handboekenreeks voor basis-, secundair en hoger onderwijs​Wat had je gedacht? Leidraad voor filosoferen met jongeren

Leidraad voor filosoferen met jongeren

Cover Wat Had Je Gedacht

In dit praktijkboek laten twaalf verschillende auteurs zien hoe je binnen  bestaande vakken uit het hele secundaire onderwijs kan filosoferen over filosofische thema’s die de leerlingen aanspreken: taal, wiskunde, aardrijkskunde, zedenleer, natuurkunde, …. De lessen zijn opgebouwd volgens de leerstijlen van Kolb met de bedoeling didactische verfrissing te brengen in de klas.

 Thema’s:

 • Waar tel ik mee? (filosoferen vanuit wiskunde)
 • Hoe samen te leven in een grijze augurk? (cultuurfilosofie)
 • Is de waarheid een leugen? (epistemologie)
 • Wanneer is goed doen écht goed? (ethiek)
 • Is er al-tijd? (thema tijd)
 • Waarom lachen we? (thema humor)
 • Heb je recht op alles? (rechtsfilosofie, sociale filosofie)
 • Vuur, lucht, water, aarde: vier op een rij? (natuurfilosofie)
 • Is fouten maken recht of krom? (filosofie van de opvoeding)
 • Spiegeltje, spiegeltje aan de wand …? (esthetica)
 • Hoe anders is de ander? (antropologie)
 • Kun je alles zeggen? (taalfilosofie)
Rick Tap 110126

Uittreksel: Heb je recht op alles?

In een samenleving heeft iedereen rechten en plichten. Maar tot waar reikt onze vrijheid? En waar ligt de grens tussen je eigen verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid van de gemeenschap? Je vindt hier een lessenreeks uit Wat had je gedaacht (hoofdstuk 7, pp. 116-132) om met jongeren te filosoferen over deze vragen. Er wordt getracht de leerlingen te doen nadenken over de beperkingen die aan onze vrijheid gesteld worden en de manier waarop we daarmee kunnen omgaan. Mits kleine aanpassingen en de juiste keuze van teksten is deze lessenreeks voor verschillende doelgroepen geschikt.

De aflevering van ‘The Simpsons’ waarnaar op p. 122 verwezen wordt, vindt u op YouTube

Uitgeverij Plantyn was zo vriendelijk aan VEFO toestemming te geven om deze lesvoorbereiding op de website aan te bieden.