UNESCO over filosofieonderwijs

UNESCO, de VN-organisatie voor onderwijs, cultuur en wetenschap promoot wereldwijd de waarde van degelijk filosofieonderwijs. Filosofie bevordert het kritisch, creatief en onafhankelijk denken en draagt bij tot een beter begrip van de wereld. Bovendien bevordert filosofie de tolerantie en vrede. Ze verheldert immers de concepten die achter de principes en waarden zitten waarvan de wereldvrede afhangt: democratie, mensenrechten, rechtvaardigheid en gelijkheid.

Het Vlaams UNESCO netwerk voor filosofieonderwijs en democratie werd opgericht op 8 oktober 1998. Vanuit dit UNESCO netwerk werd in 2002 VEFO opgericht. De verdiensten van filosofie die door UNESCO beschreven worden, spelen ook een belangrijke rol in de visie van VEFO

Op deze pagina vindt u artikelen over de bezigheden en standpunten van UNESCO, maar ook uitgaven van UNESCO zelf die dieper ingaan op de kansen van filosofieonderwijs.

Unesco Vuc Nl

Elke derde donderdag van november is het UNESCO World Philosophy Day!

Inleidend

 • Willy Poppelmonde – De verhouding UNESCO-filosofie
  Waarom draagt UNESCO filosofie eigenlijk een bijzonder warm hart toe? In dit korte document vindt u een antwoord op deze vraag.
 • Herman Lodewyckx – UNESCO
  In dit artikel worden de standpunten van UNESCO wat betreft filosofieonderwijs beschreven. Daarnaast doen enkele deskundigen aanbevelingen aan lidstaten, de Europese Commissie, filosofieleerkrachten en UNESCO zelf. Het artikel sluit nauw aan bij de visie van VEFO. U vindt het artikel hier.

0 950000b Foto Van Droit

Verdiepend

 • Roger-Pol Droit – Philosophy and Democracy in the World
  Dit boek gaat over de verhouding tussen filosofieonderwijs en democratische processen in onze moderne samenleving. Als uitgangspunt wordt een verzameling aan data uit 66 landen over de hele wereld genomen. Dit boek is dus een schat aan informatie voor wie meer wil weten over filosofieonderwijs in het buitenland. U kunt het boek hier terugvinden.

   

 • UNESCO – Intersectoral Strategy on Philosophy
  Dit document bevat de strategie van UNESCO wat betreft filosofie. Zo wil de organisatie filosofische dialoog, filosofieonderwijs en filosofische kennis promoten. Het belang van filosoferen ligt voornamelijk in het feit dat het een ‘ware oefening in de vrijheid’ is. Hier kunt u het document lezen.

   

 • UNESCO – Philosophy: a School of Freedom
  In deze uitgave van UNESCO is wereldwijde informatie over filosoferen met kinderen en jongeren gebundeld. Alle leeftijdsgroepen en landen komen aan bod: van peuters tot universiteitsstudenten en van Burundi tot Zweden. Het boek vindt u hier.

   

 • UNESCO – Philosophy Manual: a South-South Perspective
  In deze handleiding worden filosofische reflectieve en interculturele dialoog verweven. Het boek bevat talloze voorbeelden van minder bekende filosofische tradities. De uittreksels uit filosofische documenten en de bondige beschrijvingen van filosofische problemen kunnen dienen als bron van informatie voor leraren filosofie die eens een niet-Westers perspectief aan bod willen laten komen in hun lessen. U kunt de handleiding hier bekijken.

   

 • UNESCO Teaching Philosophy in Europe and North America
  In dit overzicht uit 2011 bespreekt UNESCO het filosofieonderwijs in Europa en Noord-Amerika.