Vorming

Filosoferen met kinderen en jongeren (FMKJ) kan zowel voor de deelnemers als voor de gespreksleider een zeer verrijkende ervaring zijn. Ook lessen filosofie zijn voor de leerlingen en leraars een aanrader. Op deze pagina vindt u informatie over opleidingen, studiedagen en achtergrondliteratuur die u kunnen helpen om de benodigde vaardigheden en kennis omtrent FMKJ en het vak filosofie in de vingers te krijgen.

Opleidingen en cursussen voor iedereen die (beter) wil leren filosoferen met kinderen en jongeren.

Een overzicht van wetenschappelijk onderzoek over filosoferen en filosofie in het onderwijs.

Een schat aan materiaal over de didactiek van filosofie en filosoferen in de klas.

Teaching the teachers.

Voor wie graag al kijkend of luisterend wijzer wordt.