Lesmateriaal

Geef je lessen filosofie? Of wil je graag filosoferen met je leerlingen in het lager of middelbaar? Hier verzamelen we allerlei kwaliteitsvol lesmateriaal.

Lesmateriaal voor het vak filosofie in het secundair onderwijs.

 • Lesvoorbereidingen
 • Schoolboeken
 • Primaire teksten
 • Video’s en filmpjes
 • Podcasts
 • Websites

Lesmateriaal voor filosoferen in het basisonderwijs.

 • Lesvoorbereidingen
 • Boeken filosoferen met kinderen
 • Video’s en podcasts
 • Filosofische kinder- en jeugdliteratuur
 • Didactische spellen
 • Websites en workshops

Lesmateriaal voor filosoferen in andere vakken in het secundair onderwijs.

 • Lesvoorbereidingen
 • Didactische spellen
 • Filosofische jeugdliteratuur
 • Websites met lesmateriaal

Al het materiaal op deze pagina is bedoeld voor gebruik in de lespraktijk. Voor literatuur over o.a. de didactiek van filosofieonderwijs en ander vormingsmateriaal kunt u terecht op onze pagina Vorming.

080000 Foto Voor Vefo Boekenreeks

Wist je dat VEFO ook een eigen handboekenreeks heeft?