Websites en workshops filosoferen met kinderen

Wil je je leerlingen wel laten kennismaken met het filosofisch gesprek, maar weet je niet zo goed hoe je dat aanpakt? Je kunt er natuurlijk meer over lezen en een opleiding of cursus volgen – zie daarvoor onze pagina Vorming. Maar je kunt ook een beroep doen op het mooie aanbod van ervaren kinderfilosofen.

Microscoop
  • De website filosovaardig.nl van Fabien van der Ham is een inspiratieplatform voor filosoferen met kinderen. Je vindt er allerlei tips en inspiratie. Je kunt je ook inschrijven voor een nieuwsbrief of aanmelden als lid.
  • Ook het Centrum Kinderfilosofie biedt op zijn website uitgewerkte lessen aan (scrol naar onder) en je kan er je eveneens inschrijven voor een nieuwsbrief.
  • Je vindt ook lesmateriaal op de website van Djapo vzw, die kinderen en jongeren leert omgaan met maatschappelijke uitdagingen zoals sociale ongelijkheid en klimaatverandering.
  • Odisee Hogeschool heeft in verschillende projecten lesmaterialen ontwikkeld waarin ze filosofische vragen en dialogen inzetten:
  • De Wetenschapsreflex-methodiek is ontwikkeld om leerlingen vanaf de derde graad van het lager onderwijs te laten reflecteren over wetenschap. De didactiek is geïnspireerd op dialogische gesprekstechnieken.
  • Filozoo prikkelt kinderen en jongeren om te filosoferen over natuur, wetenschap en techniek. De medewerkers bieden workshops of een filosofisch wetenschapssalon aan in de klas (voor kinderen van 8 tot 12 jaar). Ze organiseren ook een opleiding waarin leerkrachten leren hoe ze een filosofische dialoog in de wetenschapsklas begeleiden.
  • De Kritikat stimuleert het kritisch denken over non-fictieboodschappen bij lagereschoolkinderen, door in te zetten op de methodiek van het filosoferen en het gebruik van verhalen en nieuwsberichten. 
  • EcoZoo is een onderwijsmethodiek gericht op het stimuleren van denkvaardigheden over duurzaamheid, wetenschap en technologie bij leerlingen van 10 tot 14 jaar.
  • Beestenbril ontwikkelt een onderwijsmethodiek om de empathische houding bij leerlingen uit het basisonderwijs te stimuleren via observatie van en reflectie over dieren.
  • Met de existentiële troostkoffer kan je met kinderen filosoferen over thema’s zoals lijden, pijn, dood en afscheid nemen.