Onderzoek over het vak filosofie

Achtergrondliteratuur

Braeckmans, L., G. Cornelis, S. Cuypers et al., namens de vakgroepen Wijsbegeerte van de K.U.Leuven, de UA, de UGent, de VUB en de Raad van Bestuur van VEFO vzw. 2011. “Filosofie als vak in het onderwijs: Een uitgelezen manier om mensen te doen schitteren”, Filosofie 21 (2): 47-49.

Claus, F. 2010. “Filosofie en filosoferen: Een stand van zaken,” en Interview met Agnes Claeys, “Kritisch denken in dialoog met de filosofische traditie: Een praktijkvoorbeeld uit de derde graad.” Breedbeeld sept.-nov.: 7-9 en 13-15.

Decorte, J., en Vanheeswijck, G. 1991. “Negen stellingen omtrent de invoering van filosofie in het middelbaar onderwijs”, Streven (nov.): 145-50.

De Craemer, J. 2004. “De filosoof in de leerling: Een pleidooi voor filosofieonderwijs in Vlaanderen”, Mores 241 (49), pp. 155-59.

Dortu, V. et Somville, P. 2001. La philosophie au programme. Bruxelles: Éditions labor / Éditions Espace de libertés.

Dortu, V. 2006. Les cours ‘philosophiques’ révisités: Une utopie? Liège: éditions ULG.

Galle, Griet. 2021. “Geschiedenis en actualiteit van het vak filosofie in Vlaanderen”. In: D. Berendsen, N. Kienstra, K. Poortier, F. Rombout, Reds., Filosofie op school: Handboek vakdidactiek filosofie, 53-81. Amsterdam: Boom.

Galle, Griet. 2018. “Sporen van en naar filosofie en filosoferen in het Vlaamse secundair onderwijs.” Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 110 (1), 113-137.

Kienstra, Natascha, M. Karskens en J. Imants. 2014. “Three Approaches to Doing Philosophy: A Proposal for Grouping Philosophical Exercises in Classroom Teaching.” Metaphilosopy 45 (2):288-319.

Kienstra, Natascha, M. Karskens en J. Imants. 2014. “Filosoferen in de klas: Een analyse van filosofische werkvormen.” Tydskrif vir Geesteswetenskappe 54: 787-804.

Kienstra, Natascha. 2016. Effectief filosoferen in de klas: Docenten zelf lesontwerpen laten maken in het schoolvak filosofie (Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen). Enschede: Ipskamp.

Kessels, Jos. 1989. “Kennis van kennis: Een ontwikkelingsonderzoek in didactiek van filosofie.” Diss. Rijksuniversiteit Utrecht.

Le Coultre, Eva-Anne. 2023. Ruimte om te denken: Wat we kunnen leren van ervaren filosofiedocenten. Doctoraat Rijksuniversiteit Groningen.

Oosthoek, D.H. 2007. “Balans van 35 jaar filosofie in het voortgezet onderwijs in Nederland”, Tijdschrift voor Filosofie 69: 783-809.

Poppelmonde, W., Van Rooy, W. en Vandendriessche, D. 2002-2003. “Leren filosoferen en levensbeschouwelijk onderricht in Vlaanderen anno 2003.” Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid 6: 512-536.

Rombout, Floor. 2022. “Value-Loaded Critical Thinking in Philosophical Dialogues”. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Enkele hoofdstukken in open access beschikbaar via https://dare.uva.nl/

Schaubroeck K., Defoort F., en Cuypers S. 2007. “Tussen droom en daad: De toekomst van het filosofieonderwijs in de Vlaamse middelbare scholen.” Pedagogiek 27: 11-28.

UNESCO. 2007. Philosophy, A School of Freedom: Teaching Philosophy and Learning to Philosophize: Status and Prospects. Paris: UNESCO.

UNESCO. 2011. Teaching Philosophy in Europe and North America. Paris: UNESCO.

Van der Leeuw, Karel L. en Mostert, P. 1991. “Filosofie-opvatting en onderwijsstijl.” VIC 20:15-25.