Lesvoorbereidingen filosoferen met kinderen

Lesvoorbereidingen filosoferen met kinderen

Filosoferen met kinderen kan gaan over allerlei thema’s. Het kan aansluiten bij lesinhouden of juist helpen om eens ver buiten de gebaande paden te treden. We delen hier graag een paar kwaliteitsvolle lesvoorbereidingen en het bijbehorende lesmateriaal.

Humor
Bieke Lambrechts

Deze lesvoorbereiding over humor is les 5 uit het boek Lambrechts, B. 2008. Wat zit er achter de wolken? Leidraad voor filosoferen met kinderen. Mechelen: Plantyn, pp. 73-83. Uitgeverij Plantyn was zo vriendelijk om ons toestemming te geven om deze lesvoorbereiding hier aan te bieden. Hier vindt u meer informatie over deze VEFO-handboekenreeks voor basis-, secundair en hoger onderwijs

Cover Wat Zit Er Achter De Wolken
0 970400b Foto Voor Een School Voor Vrijheid
dieren
Liesbeth Huybens

Deze lesvoorbereiding laat zien dat het niet moeilijk hoeft te zijn om een filosofisch gesprek te beginnen met leerlingen in het basisonderwijs. Leerlingen kiezen allemaal een speelgoeddier uit waar ze zich mee identificeren. Aan de hand van de verantwoording van hun keuze, bedenken ze samen met de begeleider een filosofische vraag om over door te denken. 

De barmhartige Samaritaan
Gwendoline Lebbe

Kan je ook met kinderen filosoferen over Bijbelteksten? Deze lesvoorbereiding is een mooi voorbeeld van een filosofisch gesprek over theologische materie in de vorm van de parabel van de barmhartige Samaritaan. Dat maakt de les bij uitstek geschikt voor de lessen godsdienst.

 

Achtergrondliteratuur J Zamora 267753
Klossen
Logische volgorde
Roderick Hageman

Roderick Hageman de Vragenman werkte in zijn logische lesbrief een lesidee uit over logische volgorde. Hier vindt u de lesbrief en drie bijlages.

Vriendschap
Wouter Coolen

Dit document is niet echt één lesvoorbereiding. Het bevat juist een heleboel verschillende ideeën die in een sessie filosoferen met kinderen over vriendschap naar hartenlust gecombineerd kunnen worden! Er staan ideeën in voor ervaringsopdrachten, een onderzoeksplan en de verwerking.

Alexis Brown 85793
Andrik Langfield Petrides Gezicht Kind
Identiteit – wie ben ik?
Emma Moormann

Deze les start met één van de geweldige filosofische kortverhaaltjes van Toon Tellegen uit het boek  Misschien wisten zij alles: verhalen over de eekhoorn en de andere dieren. Het thema is o.a. geschikt voor leerlingen in het laatste jaar van het basisonderwijs. Voor wie langer met dit onderwerp aan de slag wil, zijn er ook leuke doordenkertjes over identiteit, bedacht door Marie Vanwingh.

Liegen
Nynke van Uffelen

In deze les staat een stellingenspel over liegen, waarheid, nieuwsgierigheid en fantaseren centraal. De bijlages zijn afbeeldingen van Sinterklaas en werken van Escher en Magritte.  

Intervisie
Samenleven en regels
Nynke van uffelen

Leerlingen werken in groepjes aan een creatieve opdracht, waarbij ze samen een nieuwe samenleving moeten uitdenken voor een zelfbedacht eiland. Het filosofische gesprek of stellingenspel neemt de discussies die tijdens die opdracht zijn ontstaan als vertrekpunt.

Sociale media
Nynke van uffelen

Na een uitleg van filosofie en filosoferen op kindermaat komt het onderwerp ‘sociale media’ aan bod. Aan de hand van een overzicht van profielfoto’s denken leerlingen na over hoe we ons op die media voordoen. Ze sluiten de les af met een creatieve opdracht.