Over ons

Ontdek hier hoe VEFO wil werken aan meer filosofie in het leerplichtonderwijs en wat onze doelstellingen zijn.

Wilt u bijdragen aan degelijk en eigentijds filosofieonderwijs in Vlaanderen en onderschrijft u de doelstelling van VEFO? Voor € 10 per jaar bent u al lid van het Vlaams Netwerk voor Eigentijds Filosofieonderwijs (VEFO). 

Op deze pagina vindt u naast de statuten van VEFO vzw een overzicht van de huidige leden van het bestuur en de algemene vergadering en een overzicht van de VEFO-werkgroepen.

Het Vlaams netwerk voor eigentijds filosofieonderwijs heeft zijn wortels in het UNESCO-programma ‘Filosofie en democratie in de wereld’. VEFO organiseerde in het verleden studiedagen, masterclasses, impulsdagen en ledendagen, voor onder meer leerlingen, leraren en beleidsverantwoordelijken. VEFO schreef ook al talrijke artikels, opiniebijdragen, beleidsteksten en handboeken. De vereniging lobbyde, met wisselend succes, op zowat alle plaatsen in de Vlaamse onderwijswereld. U vindt hier een beknopt overzicht van de belangrijkste activiteiten en realisaties van VEFO tot op heden. 

Vlaams Netwerk voor Eigentijds Filosofieonderwijs

info@filosofieonderwijs.be