Controversiële onderwerpen in de klas

Recent zijn in Vlaanderen twee boeken verschenen over hoe je als leraar controversiële onderwerpen kan bespreken in de klas. Daarin is aandacht voor een filosofische invalshoek.

 
In Omgaan met controverse en polarisatie in de klas (2018) van Maarten van Alstein (Vlaams Vredesinstituut) wordt het filosofisch gesprek voorgesteld als een mogelijke methodiek.
 
Leerling of bekeerling: Radicalisering in de klas (2017) van Kristof Van Rossem bevat uitgewerkte lessen waarin eveneens het filosofisch gesprek wordt voorgesteld en er aandacht is voor kritisch denken.

Meer nieuws van VEFO

Ckn

CKN introduceert beroepsgroep kinderfilosofen

Het Centrum Kinderfilosofie Nederland gaat vanaf 21 september voor gecertificeerde kinderfilosofen verschillende niveaus hanteren.

Lees meer

Kinderen Met Ballonnen Binnen

Wereldfilosofiedag 2021: vrijwilligers gezocht!

Donderdag 18 november 2021 is het de jaarlijkse UNESCO wereldfilosofiedag. Dit jaar kunnen leerlingen in het basisonderwijs dankzij VEFO genieten van een gratis filosofieles.

Lees meer

Intervisie

Intervisie leraars filosofie op 9 okt​ober

VEFO organiseert intervisies voor leraars die het nieuwe vak filosofie geven in Humane wetenschappen of Maatschappij- en welzijnswetenschappen.

Lees meer

Bekijk meer nieuws