Studiedag Filosofie in de tweede graad van het secundair onderwijs

Op 24 april vindt online de VEFO-studiedag plaats over de nieuwe eindtermen en het vak filosofie in de tweede graad van Humane wetenschappen en Maatschappij- en Welzijnswetenschappen.

 

Vanaf het schooljaar 2021-22 wordt filosofie geïntroduceerd in de tweede graad van de richtingen Humane wetenschappen en Maatschappij- en Welzijnswetenschappen. Op de studiedag gaan we zowel uit van de nieuwe eindtermen als van de nieuwe leerplannen voor filosofie. Van daaruit gaan we op zoek naar lesinhouden en didactische werkvormen die leerlingen van het derde en vierde jaar aanspreken. We hebben hierbij o.a. aandacht voor prikkelende vragen, toegankelijke thema’s, ideeën van filosofen uit het heden en verleden, filosofische vaardigheden en attitudes, gedachte-experimenten, dilemma’s en filosofische gesprekken.

Inschrijven is verplicht!

Je vindt hier meer informatie.