Jaar: 2017

Gesprekken voeren met kleuters

Carolien Frijns (KU Leuven) schreef een doctoraat over het voeren van gesprekken met kleuters. Ze zocht uit of zulke gesprekken bevorderend zijn voor de taalvaardigheden van kinderen die thuis geen Nederlands spreken. De resultaten zijn positief en geven aanzet tot meer filosoferen met kleuters. Productieve gesprekken in de klas In haar onderzoek onderscheidt Frijns drie …

Gesprekken voeren met kleuters Lees meer »

Studiedag filosofie en filosoferen in de middelbare school

21 april 2018, Leuven (Hoger Instituut voor Wijsbegeerte)   lezingen en vier workshops In de lezingen op deze studiedag gaan de sprekers in op hoe lessen filosofie in het secundair onderwijs ingevuld kunnen worden. Wat is de relatie tussen ‘filosofie’ en ‘filosoferen’ in deze lessen? Hoe kunnen leraars reageren op leerlingen die beweren dat in …

Studiedag filosofie en filosoferen in de middelbare school Lees meer »

Reflectienamiddag filoSOfie: filosofie in het Secundair Onderwijs

Op zaterdagnamiddag 27 januari 2018 organiseert de opleiding Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen een reflectienamiddag over filosofie in het secundair onderwijs. Verschillende betrokkenen gaan met elkaar in debat over het hoe en waarom van filosoferen in de klas en het vak filosofie op school. Meer informatie vind je hier

Wereldfilosofiedag in de Senaat

Op 16 november 2017 vond n.a.v. de UNESCO World Philosophy Day een (w)onderwijsgerige ontmoeting plaats in de Senaat in Brussel. Het unieke samenwerkingsverband van de Vlaamse Unesco Commissie (VUC) en het Vlaams netwerk voor Eigentijds FilosofieOnderwijs (VEFO) organiseert in het kader van de jaarlijkse Unesco World Philosophy Day een (w)onderwijsgerige ontmoeting.    Programma 13.00:Brood voor Morgenvroeg …

Wereldfilosofiedag in de Senaat Lees meer »