Studiedag filosofie en filosoferen in de middelbare school

21 april 2018, Leuven (Hoger Instituut voor Wijsbegeerte)

 

lezingen en vier workshops

In de lezingen op deze studiedag gaan de sprekers in op hoe lessen filosofie in het secundair onderwijs ingevuld kunnen worden. Wat is de relatie tussen ‘filosofie’ en ‘filosoferen’ in deze lessen? Hoe kunnen leraars reageren op leerlingen die beweren dat in filosofische, ethische en politieke kwesties iedereen gewoon zijn eigen opvatting heeft? Wat zijn methoden van waarheidsvinding binnen de filosofie? Waaraan beantwoorden goede handboeken voor filosofie in de middelbare scholen? De workshops bieden voorbeelden van inhouden, werkvormen en materiaal waarmee u in filosofielessen aan de slag kunt.   

Doelgroep: Vlaamse en Nederlandse leraars filosofie en cultuurwetenschappen in het middelbaar en hoger onderwijs, leraars godsdienst, niet-confessionele zedenleer en burgerschapsvorming, andere geïnteresseerden.

Sprekers en begeleiders van workshops: Dr. Natascha Kienstra (Nijmegen en Tilburg), Anne Burkard (Köln), Aline d’Haese (Leuven) en Kristof Van Rossem (Leuven).

Organisatie: VEFO, Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en de Specifieke Lerarenopleiding Maatschappijwetenschappen en Filosofie (KU Leuven) 

Meer informatie over de studiedag en over inschrijvingen vindt u hier