Gesprekken voeren met kleuters

Carolien Frijns (KU Leuven) schreef een doctoraat over het voeren van gesprekken met kleuters. Ze zocht uit of zulke gesprekken bevorderend zijn voor de taalvaardigheden van kinderen die thuis geen Nederlands spreken. De resultaten zijn positief en geven aanzet tot meer filosoferen met kleuters. Productieve gesprekken in de klas In haar onderzoek onderscheidt Frijns drie …

Gesprekken voeren met kleuters Lees meer »