Wedstrijd Spinozalens derde graad SO

De stichting Internationale Spinozaprijs en Garage 2020 organiseren de wedstrijd Designing the Digital Good voor teams van leerlingen van de derde graad secundair onderwijs. Als je graag deelneemt met je klas, dien je je voor 3 juli 2022 aan te melden. De organisatie voorziet ondersteunend materiaal.


Door wie?

 Wat?

 • De ontwerpvraag luidt: ontwerp een instrument dat bijdraagt aan het mentale welzijn van jongeren in de digitale wereld.
 • Gebaseerd op de capability-benadering van Martha C. Nussbaum en de ontwerpmethode Social Design (Design Thinking).

 
Voor wie?

 • Voor leerlingen uit de twee hoogste klassen van het secundair onderwijs in het kader van de lessen filosofie, maatschappijleer, sociale wetenschappen, NCZ, levensbeschouwing, informatica, NLT of andere vakken.
 • Kennis van de filosofie is niet per se nodig, wel enig abstractievermogen en een flinke dosis creativiteit. Leerlingen werken in vaste teams van maximaal vier deelnemers.

Waar en wanneer?

 • De eerste fase van de wedstrijd is tussen 15 september en 16 oktober. In die fase formuleren de leerlingen een ontwerpvraag. Dat doen ze aan de hand van een vast format, te downloaden vanaf de wedstrijd-website. De eerste fase vindt op school plaats onder begeleiding van de eigen docent. We starten de wedstrijd met een online kick-off voor docenten op donderdagavond 15 september. Halverwege fase 1 volgt er nog een spreekuur (zie hieronder voor overige ondersteuning).
 • De tweede fase van de wedstrijd start op 21 oktober. Dan maakt het projectteam bekend welke teams de beste ontwerpvragen hebben ingediend. Er gaan maximaal vijf teams naar de tweede ronde door. Zij krijgen online en live begeleiding van professionals bij het maken van het ontwerp. (Andere teams kunnen uiteraard op eigen gelegenheid doorgaan met ontwerpen en gebruik maken van het ondersteunend materiaal op de website).
 • Op vrijdag 28 oktober en vrijdag 4 november is er een online spreekuur voor de finalisten. Zij kunnen dan vragen over hun ontwerpplannen voorleggen.
 • Op zondag 13 november werken de finalisten vanaf 10.00 uur aan de afronding en presentatie van hun ontwerp. Dat gebeurt in Rotterdam bij Garage 2020, vlakbij het Centraal Station. De finalisten krijgen begeleiding van ervaren professionals (ontwerpers, filosofen). Op het einde van de dag geven ze een presentatie aan een professionele jury onder leiding van prof.dr. Jet Bussemaker.
 • Op donderdag 17 november maakt de juryvoorzitter het winnende team bekend tijdens de openbare uitreikingsceremonie van de Spinozalens aan Nussbaum. Die vindt om 20.00 uur plaats in het University College van de Universiteit Leiden, Campus Den Haag (vlakbij Den Haag CS). De finalisten worden geëerd met een beeldje van Spinoza en een digitaal kranten- of tijdschriftabonnement.

Ondersteuning

 • Er komt een online lespakket dat onder meer bestaat uit:
  • Drie korte online masterclasses over de capability-benadering, fase 1 en fase 2 van Social Design;
  • Suggesties voor de lesopbouw (maximaal drie lessen);
  • Toegankelijke achtergrondinformatie over de theorie van Nussbaum, de digitale leefwereld van jongeren en de ontwerpmethode Social Design (ook bekend als Design Thinking) en suggesties voor de opbouw van de lessen (twee à drie);
  • Informatie over de wedstrijd en agenda.
 • Ze organiseren online spreekuren voor leerkrachten en finalisten.
 • De finalisten krijgen op 13 november live begeleiding van professionals.
 • Tussendoor is het projectteam goed bereikbaar.

 Kosten

 • Ze vragen een bijdrage van 125 euro per deelnemende klas. Er kunnen verschillende teams per klas deelnemen. Indien het deelname bedrag een probleem vormt, kunt u contact opnemen met de organisatie om te overleggen.
 • De reiskosten van de finalisten worden – na overleg met het projectteam –  vergoed.

 Aanmelding en meer informatie

Graag aanmelden voor 3 juli 2022 bij Regine Dugardyn, info@spinozalens.nl. U kunt bij haar ook terecht voor vragen en/of het volledige projectplan.