Week van de Kinderfilosofie – zaterdag 2 t/m zondag 10 april 2022

Dit jaar is de Week van de Kinderfilosofie van 2 t/m 10 april 2022, het thema is ‘Kun je vrienden zijn met een vreemde?’. Het doel van de Week is om kinderfilosofie op de kaart te zetten, zowel letterlijk als figuurlijk!

Tijdens de Week worden in heel Nederland en Vlaanderen workshops, lessen en andere filosofische activiteiten georganiseerd voor kinderen. In scholen, bibliotheken, online en op allerlei culturele plaatsen kunnen leerkrachten, (groot-)ouders en natuurlijk vooral kinderen op diverse manieren kennismaken met kinderfilosofie. Zoals dit jaar stemmen op het favoriete filosofische kinderboek, meedoen met een gratis online workshop met schrijvers van deze boeken tijdens de ‘Boeken 4-daagse’, of filosoferen met speciaal voor deze week ontworpen ansichtkaarten met filosofische vragen, waarmee kinderfilosofie letterlijk op de kaart wordt gezet!

Het doel van deze Week is om een breed publiek kennis te laten maken met kinderfilosofie. Een breed aanbod van activiteiten door heel Nederland en Vlaanderen wordt samengebracht op één platform. Met zowel datum als thema sluit de Week aan bij het thema van de Maand van de Filosofie: ‘Intieme Vreemden’, met de speciaal voor kinderen geformuleerde vraag ‘Kun je vrienden zijn met een vreemde?’. Een thema dat ingevuld kan worden vanuit diverse invalshoeken, zoals burgerschap of mediawijsheid. 

Dit jaar zijn er speciaal voor de Week van de Kinderfilosofie 6 ansichtkaarten ontworpen met 6 filosofische vragen over dit thema, die gratis ter beschikking worden gesteld aan kinderfilosofen, scholen of organisatoren van evenementen die kinderen hiermee laten filosoferen. Het kan als gespreksstarter worden gebruikt met ‘intieme vreemden’: zoals bewoners van zorginstellingen in de buurt, minder bekende buren, kinderen van een andere school of wellicht een nieuwe klasgenoot. 

Kinderen onderzoeken bij het filosoferen gezamenlijk een onderwerp, leren logisch nadenken en argumenteren, luisteren naar elkaar en samenwerken. Ze vergroten hun creativiteit door nieuwe oplossingen te bedenken. Dit helpt ze bij de ontwikkeling tot een volwaardig burger van een democratische samenleving.

Christianne Verheugd en Marianne Scheeper zijn vorig jaar gestart met de organisatie van de Week van de Kinderfilosofie, vanuit de overtuiging dat filosoferen kinderen vaardigheden aanleert die onontbeerlijk zijn in een diverse en complexe maatschappij. Leren filosoferen kan bijdragen aan een minder gepolariseerde en vreedzamere samenleving.

Kijk voor meer informatie, kijk-, luister- en leestips en hoe je zelf kunt filosoferen met kinderen op www.weekvandekinderfilosofie.nl.